Links

Federatie Nederlands Oudpapier Industrie (FNOI)

De FNOI kent een eigen erkenningsregeling die voortvloeit uit het Papiervezelconvenant. Wij houden ons daaraan. Eisen: een elektronische weegbrug, beëdigde wegers, controleerbare administratieve scheiding in diverse stromen oudpapier. Wij voldoen hieraan.
FNOI

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Wij zijn aangesloten bij de stichting PRN. Deze biedt, bijvoorbeeld samen met de gemeente, voor een convenant. Zo kunnen we samen gebruikmaken van de voordelen die dit convenant biedt. Één daarvan is, dat de afname van al het oudpapier wordt gegarandeerd. Doel van het convenant is meer oudpapier en karton inzamelen. Daarnaast doen we op deze manier mee aan het in kaart brengen van de hoeveelheid kilo papier die jaarlijks wordt ingezameld in Nederland.
PRN