Certificering

Wij houden ons aan de regels

Daarom hebben we diverse keurmerken.
ISO certificering 9001
ISO certificering 9001 Vraagt u zich wel af of u aan het juiste adres bent voor uw oudpapier? Maakt u zich geen zorgen. Wij beschikken we over ISO 9001 voor oudpapier, karton en plastic waar het gaat om inzamelen en afvoeren. Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit kwaliteitsbeleid laten we zien dat onze bedrijfsprocessen goed zijn en dat we aan de eisen en wensen van de klanten voldoen. Bel voor meer informatie: 030-2949044.
OPK
De erkenningsregeling OPK die wij in ons bezit hebben, is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Ondernemingen met dit certificaat onderscheiden zich duidelijk van niet-gecertificeerde bedrijven op het gebied van professionaliteit en betrouwbaarheid. Download hier de OPK norm.
VIHB
Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zijn verplicht zich op de landelijke VIHB-lijst te laten zetten. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op deze website
ISO 14001
ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met dit certificaat laten we zien dat we met ons milieuzorgsysteem de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheersen en zo mogelijk verminderen. Meer weten over ons beleid, onze kwaliteit en hoe wij om willen gaan met het milieu?
Nedvang
Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen.

Kom in contact. Maak direct een afspraak!